Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Bomen

De bomen op Landgoed De Reehorst zijn een van diens belangrijkste karakteristieken. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met het duurzame beheer dat Triodos Bank voor ogen heeft met haar komst naar het landgoed. Een zorgvuldige omgang met de flora en fauna op het landgoed startte al tijdens de bouwfase.


Logboek

Zo is de aanwezige flora en fauna op het landgoed in kaart gebracht door een gekwalificeerde ecologisch toezichthouder (lid van Netwerk Groene Bureaus). Per bouwactiviteit is in afstemming met de landschapsarchitecten van Arcadis een aanbeveling gedaan in relatie met de behoeften vanuit de aanwezige flora en fauna.

Natuurkalender

Ook is er bij de planning van de werkzaamheden rekening gehouden met de uitgangspunten van de natuurkalender, die aangeeft wanneer flora en fauna actief is.

Rooien, verplaatsen en compenseren

Het is onontkoombaar dat er ook vegetatie plaats moet maken voor de komst van het nieuwe kantoor. Ter voorbereiding van de bouwwerkzaamheden zijn er bomen gerooid of verplaatst. Specifiek gaat het om de locaties van het gebouw, de nieuwe parkeerplaats en de toegangsweg. Op aanvraag is een overzicht beschikbaar van welke bomen er precies zijn gerooid. De regie over de werkzaamheden was in handen van aannemer J.P. van Eesteren en de landschapsarchitecten en boomspecialisten van Copijn.

Vanuit het Infraplan, de herstructurering van het stationsgebied door ProRail, zijn er in december 2016 bomen gerooid aan de noordzijde van Landgoed De Reehorst. Deze strook grond, die rond Antropia is gelegen, is eigendom van ProRail. Bij de herinrichting van het landgoed compenseert ProRail de gerooide bomen met de aanplant van nieuwe bomen op het landgoed.

Hergebruik

Het hout van de gekapte bomen is waar mogelijk hergebruikt; eikenhout is verzaagd en in het nieuwe kantoor verwerkt.

Afbeelding: (Uitbreiding) EHS en natuurcompensatie. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.