Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie De Reehorst

Triodos Bank heeft op Landgoed De Reehorst een zeer duurzaam kantoorgebouw gerealiseerd en tevens een bijdrage geleverd aan de cultuurhistorische- en natuurwaarden van het landgoed.


Een rijk verleden

Triodos Bank is zich bewust van het rijke verleden van Landgoed De Reehorst. Het landgoed is een onderdeel van de Stichtse Lustwarande, een reeks van buitenplaatsen en landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug. De historie is terug te zien in de bebouwing, landschapsstijl en bebossing. Het landgoed heeft ook een rijke maatschappelijke geschiedenis. Er zijn verschillende functies, zoals een cultuur- en congrescentrum, een onderzoeksinstituut en ateliers voor kunstenaars. Triodos Bank heeft een bijzondere band met het landgoed omdat de oprichting van Stichting Triodos, als voorloper van de bank, hier in 1971 plaatsvond.

Cultuurhistorie zichtbaar in het landschap

Triodos Bank heeft ervoor gezorgd dat de cultuurhistorie in het landschap behouden is gebleven. Een specifieke kwaliteit van het landgoed in samenhang met zijn omgeving is de afwisseling van massa en ruimte. Massa in de vorm van beplanting en gebouwen en ruimte in de vorm van waardevolle zichtassen. Naast rekening houden met bestaande zichtassen is in het ontwerp een nieuwe zichtlijn aangebracht, die vanaf het gebouw richting de rode beuk bij het hertenkamp loopt.

Een landgoed van de 21e eeuw

Door het neerzetten van een modern gebouw dragen we bij aan een andere rijke traditie in de Stichtse Lustwarande. Elke vernieuwing werd namelijk gedaan in de stijl van die tijd. Daarom kiezen we ook voor een modern ontwerp van het gebouw. Een eigentijdse toevoeging aan het landschap kan laten zien dat historie ook van nu kan zijn.

Een gebouw dat past in het landgoed

Het landgoed bestaat uit verschillende massa’s en open ruimtes. Met massa’s bedoelen we de groepen bomen en planten die met de open ruimtes een soort kamers vormen. Gebouwen staan vaak in die kamers. Ook het nieuwe Triodoskantoor is ontworpen om te passen in een bestaande kamer. De vorm van het gebouw haalt letterlijk zijn inspiratie uit de ruimte waar het wordt neergezet. De vorm van de bosrand en de hoogte van de bomen zijn terug te zien in het gebouw. Tussen de torens in worden weer nieuwe ‘kamers’ voor de natuur gerealiseerd.

Een landschap dat onderdeel is van de Nederlandse natuur

Landgoed De Reehost maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is een belangrijke schakel tussen de (EHS-)natuurgebieden van de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied. Het landgoed wordt door de gebiedsontwikkeling rond Station Driebergen-Zeist (het Infraplan) echter aangetast. Desondanks heeft een nauwe samenwerking tussen betrokken partijen geleid tot een integraal plan voor het gebied, waarmee we de natuur op en om het landgoed een positieve impuls geven. Zo is in het landschapsontwerp een extra aaneensluitende strook opgenomen die tot aan de A12 gaat lopen. Aan de zuidzijde sluit deze aan op de bestaande onderdoorgang (flora- en faunapassage) onder de A12 naar Kromme Rijngebied. Aan de noordzijde sluit deze strook aan op de tien meter brede strook die de gemeente gaat realiseren ter compensatie van het Infraplan. Aan de noordzijde van het landgoed zal ook een nieuwe ecologische corridor onder de Hoofdstraat worden gerealiseerd. Alles tezamen maakt dat de momenteel versnipperde EHS-gebieden straks met elkaar verbonden zullen zijn, met Landgoed De Reehorst als verbindende schakel. Onderzoek wijst uit dat zelfs met de bebouwing die zich nu in die strook bevindt de verschillende ‘reizigers’ – kleine zoogdieren zoals hazen en dassen en grote zoogdieren zoals reeën – zich daar prima kunnen verplaatsen.

Onderzoek laat veel zien

We hebben in de aanloop naar de verschillende ontwerpen veel onderzoek laten doen naar de ecologie, de cultuurhistorie, de archeologie, de bomen, het verkeer, de bodem en het water. Het landgoed heeft een grote rijkdom aan natuur en historie die wij graag in stand willen houden en waar mogelijk willen versterken.