Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Duurzaam landgoed

Triodos Bank heeft de missie om een duurzame samenleving te realiseren. Wij doen dit door het geld van spaarders en beleggers te verbinden met duurzame ondernemers en initiatieven in de samenleving. Wij vinden dat wij in al ons werk een positieve impact moeten achterlaten.


Onze nieuwe huisvesting op Landgoed De Reehorst gaat daarom verder dan de milieuvriendelijkheid van het gebouw. Triodos heeft voor haar medewerkers en bezoekers ook een gebouw gerealiseerd waar het prettig is om te werken en om te zijn. Passend bij de missie van Triodos Bank is er een landgoedvisie opgesteld met het leidende principe dat cultuur, natuur en economie zich op De Reehorst in evenwicht met elkaar ontwikkelen.

Duurzame innovaties

Triodos Bank past duurzame innovaties toe op het landgoed en in het gebouw, die tot doel hebben om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Om de voedselkringloop te sluiten, ambiëren we bijvoorbeeld om op het landgoed gewassen te verbouwen ten behoeve van onze catering. Ook streven we naar het sluiten van de (hemel)water-, energie- en afvalkringlopen. Het gebouw zélf is misschien wel meest bijzonder in dit kader, want dat is ‘remontabel’. Hierdoor is het in de (wat ons betreft verre) toekomst mogelijk om het uit elkaar te halen en ergens anders weer op te bouwen.

Voorbeelden van andere duurzame aspecten zijn:

  • de versterking van de Ecologische Hoofdstructuur;
  • de stimulering van OV-gebruik door ligging naast station Driebergen-Zeist;
  • het ontwerp van het gebouw dat rekening houdt met de vliegroutes van vleermuizen. Verder omvat het begroeide daken, nestkasten voor vogels en vleermuizen en ruimtes voor amfibieën;
  • het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Zo is de constructie grotendeels van hout en zorgt speciaal glas voor een aangename binnentemperatuur;
  • de installatie van een Warmte Koude Opslag (WKO) die afhankelijk van het buiten- en binnenklimaat, warm of koud water het gebouw in pompt;
  • de zonnepanelen op het dak van de parkeerplaats, die de energie leveren voor het gebouw en het opladen van elektrische auto’s (met een nieuw type, zeer efficiënt laadsysteem). Het gebouw is daarmee energieneutraal;
  • een lichtplan dat rekening houdt met de voor vogels en vleermuizen desoriënterende gevolgen van verlichting in de (avond)schemering en nacht;
  • de bouwplaats, waar vooral gemonteerd is om zodoende de natuur zo min mogelijk te verstoren. Leveranciers leverden hun spullen precies op tijd en met zo min mogelijk verpakkingsmateriaal;
  • het schenken van de twee Finse bungalows, die voorheen op de plek van het nieuwe kantoor stonden, aan Ecodorp in Bergen (NH).

Opwekking van energie

De opwekking van duurzame energie heeft onze speciale aandacht. Triodos Bank is één van de belangrijkste financiers en investeerders in duurzame energie in Nederland. Daarnaast zijn wij groot in het financieren van duurzame renovatie en energiebesparing.

Triodos Bank wil warmte, koude en elektriciteit in beginsel opwekken vanuit het gebouw en het landgoed. De mogelijkheden van samenwerking buiten de directe omgeving van het landgoed worden echter ook verkend. Bij het ontwerp wordt dan ook in gedachten gehouden dat het nieuwe gebouw in een later stadium op grotere kringlopen vanuit de omgeving is aan te sluiten.