Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Omgevingsfactoren

Landgoed De Reehorst ligt in het stationsgebied Driebergen-Zeist, dat wordt omsloten door de A12, station Driebergen-Zeist en EHS-natuurgebieden. De plannen voor de nieuwe huisvesting van Triodos Bank op het landgoed houden dan ook rekening met diverse omgevingsfactoren.


Vernieuwing stationsgebied

De ontwikkelingen op het landgoed zijn onderdeel van een omvangrijke gebiedsontwikkeling. Onder de naam ‘Infraplan’ verbetert ProRail het stationsgebied Driebergen-Zeist. Zo komt er een nieuw bus- en treinstation en wordt het aantal sporen uitgebreid van drie naar vier. Een verbrede Driebergseweg/Hoofdstraat gaat hier straks met een tunnel onderdoor.

Het Infraplan tast Landgoed De Reehorst ingrijpend aan. Zo is er aan de noordzijde van het landgoed, rondom Antropia, al een flink aantal bomen gerooid om plaats te maken voor de tunnelbak. Een nauwe samenwerking tussen betrokken partijen heeft echter geleid tot een integraal plan voor het gebied. Hiermee kunnen we de natuur op en om het landgoed tegelijkertijd een positieve impuls geven. Mede door deze aanpak worden de aan de noordzijde gerooide bomen door ProRail op het landgoed gecompenseerd als nieuwe natuur, in plaats van elders of op financiële wijze.

Ecologische Hoofdstructuur

Zowel een deel van Landgoed De Reehorst, als de natuurgebieden ten zuiden van de A12 en ten noorden van de Hoofdstraat zijn aangemerkt als EHS-gebied. Door de herontwikkeling van het stationsgebied zal de kop van het landgoed een intensief gebruikte zone worden. De nieuwe huisvesting van Triodos Bank zal daarom, en in lijn met de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, in deze zone worden gerealiseerd.

Onze intentie is om de EHS te versterken en de nieuwe huisvesting zal in lijn met die intentie worden ontwikkeld. De EHS zal daarom elders op het landgoed, waar het belangrijker en waardevoller is, worden versterkt. Zo voorziet het huidige landschapsontwerp een extra aansluitende strook natuur die tot aan de A12 gaat lopen. Aan de zuidzijde sluit deze aan op de bestaande onderdoorgang (flora- en faunapassage) onder de A12 naar het Kromme Rijngebied. Aan de noordzijde sluit deze strook aan op de tien meter brede strook die de gemeente gaat realiseren ter compensatie van het Infraplan. Aan de noordzijde van het landgoed zal ook een nieuwe ecologische corridor onder de Hoofdstraat worden gerealiseerd. Alles tezamen betekent dit dat de momenteel versnipperde EHS-gebieden straks met elkaar verbonden zijn, met Landgoed De Reehorst als verbindende schakel.