Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning


In de Raadsvergadering van 24 november 2016 hebben de burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug definitief ingestemd met het bestemmingsplan ‘Landgoed De Reehorst’. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het landgoed, de realisatie van het nieuwe kantoor van Triodos Bank, de parkeerplaats, de aanleg van een ontsluitingsweg en paden en een verbetering van de cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwaarden.

Op 28 november 2016 heeft het college ook de bijbehorende omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) verleend.

Omdat er is gekozen voor een gecoördineerde besluitvorming liggen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gelijktijdig ter inzage. Tijdens de inzageperiode zijn de stukken voor iedereen inzichtelijk van vrijdag 2 december tot en met donderdag 12 januari 2017 in het Publiekscentrum in Doorn (Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2) en in de openbare bibliotheek van Driebergen-Rijsenburg.

De besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken zijn binnen deze termijn ook beschikbaar via www.heuvelrug.nl/terinzage. Het bestemmingsplan ‘Landgoed De Reehorst’ is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.