Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Landgoedvisie


Kringloop landgoedvisie Reehorst

Met haar komst naar Landgoed De Reehorst wil Triodos Bank een positieve impuls geven aan Landgoed De Reehorst. Daarom is in nauwe samenwerking met Stichting Landgoed De Reehorst, de beheerder van het landgoed, een landgoedvisie opgesteld met het volgende leidende principe:

Op Landgoed De Reehorst ontwikkelen cultuur, natuur en economie zich in evenwicht met elkaar.

Vanuit dit principe wordt het landgoed een plek die mensen inspireert en waar zij verbinding beleven met andere mensen, met kunst en cultuur, met landbouw en de natuur. De Stichting en Triodos zien een landgoed voor zich waar natuur en mens samengaan. We zien groepen natuurliefhebbers zich verwonderen over de ecologische diversiteit. Wij zien studenten en leerlingen hun kennis opbouwen. We zien ruimte voor zorg en kunstenaars die onze samenleving verder verrijken. We zien onderzoekers, we zien ondernemers, en we zien mensen die samen willen zijn om iets te vieren of iets te leren. Wij zien congresgangers en de gewone wandelaar.

De missie van Triodos Bank

Deze landgoedvisie past bij Triodos Bank. Triodos is opgericht om bij te dragen aan maatschappelijke vernieuwing. Zij doet dat door mensen in staat te stellen bewust met geld om te gaan en te streven naar een samenleving waarin menselijke waardigheid centraal staat. Uitgangspunt daarbij is dat mensen verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van hun economisch handelen voor de medemens en de aarde. Vanuit deze visie zal Triodos Bank vorm geven aan haar ontwikkeling op het landgoed en bijdragen aan de omgeving.

Triodos Bank vindt ook dat een bank midden in de samenleving hoort te staan. Triodos Bank vormt de verbinding tussen spaarders, beleggers en ondernemers en draagt daarmee bij aan een vitale en dynamische samenleving.

Een dynamisch landgoed

Alles wat er op het landgoed gebeurt door de mens (congressen, kunst, onderwijs, zorg, werk, en bankieren) en door de natuur (het water, de bossen, de ecologische corridor, de ruimten voor de verschillende dier-  en plantsoorten) maakt van Landgoed De Reehorst een levendig geheel. Zo zal het vernieuwd en versterkt de 21e eeuw ingaan, en een nieuwe eeuw kunnen toevoegen aan zijn al zo rijke geschiedenis.
Kenmerkend voor De Reehorst is de transformatiedynamiek. Zo is het landgoed altijd in ontwikkeling geweest en zal het ook altijd in ontwikkeling blijven. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting van Triodos Bank is daarom niet om te conserveren, maar juist het toevoegen van een nieuwe tijdslaag, zonder daarbij oude tijdslagen uit te vlakken.