Triodos Bank gebruikt cookies om haar websites gebruiksvriendelijker te maken. Bekijk welke cookies we gebruiken in ons Privacy- en cookie statement.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Voorbereiding

Voordat de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden voor het nieuwe kantoor van Triodos Bank van start konden gaan, vonden er voorbereidende werkzaamheden plaats.


Archeologisch- en explosievenonderzoek

Op de locaties van het nieuwe kantoor, de toekomstige vijver en watergangen, en de parkeerplaats heeft een archeologisch- en explosievenonderzoek plaats gevonden. Hiervoor zijn op deze locaties bomen en struiken gerooid. Lees op deze pagina meer over de bomen tijdens de bouw.

De firma AVG Explosieven Opsporing Nederland heeft het explosievenonderzoek uitgevoerd. Uit vooronderzoek bleek dat in het opsporingsgebied naar alle waarschijnlijkheid explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig konden zijn. Noch op de plek waar het kantoor en het parkeerterrein wordt gebouwd, noch waar de vijvers worden aangelegd, zijn explosieven gevonden.

Tegelijkertijd heeft er een archeologisch onderzoek plaatsgevonden door ADC ArcheoProjecten. In afstemming met de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn er zogenoemde ‘proefsleuven’ gegraven op plaatsen waar de bodem dieper dan 30 cm verstoord zal worden. Noch in de bouwputten, noch in het gebied van de vijvers zijn archeologische restanten in de grond aangetroffen. Daarmee zijn deze gebieden vrijgegeven voor verdere ontwikkeling.

Bungalows

De twee houten ‘Finse’ bungalows op het landgoed werden de afgelopen jaren bewoond vanuit het oogpunt van tijdelijk beheer en waren voor die tijd in gebruik als kantoor- en vergaderruimten. Ten behoeve van het archeologisch- en explosievenonderzoek zijn de bungalows gedemonteerd door onze aannemer J.P. van Eesteren. Om geluidsoverlast te voorkomen gebeurde dat grotendeels handmatig.

Het streven was om de bungalows en/of de materialen te hergebruiken. We zijn dan ook blij dat we beide bungalows een nieuwe bestemming konden geven door ze te schenken aan stichting Ecodorp in Bergen (NH), een duurzaam burgerinitiatief.